• Van Antwerpen Advisory, voor ondersteuning bij toe- en uittreding en fusies en overnames

VanAntwerpenAdvisory

De laatste tijd hebben onze werkzaamheden voor toe- en uittreding en fusies en overnames een grote vlucht genomen. Daarom hebben wij deze in een aparte entiteit ondergebracht: VanAntwerpenAdivsory, voortgekomen uit branche accountant VanAntwerpenAccountancy, al 25 jaar uitsluitend werkzaam voor het notariaat.


Een kleine greep uit onze werkzaamheden

  • Wij maken sinds 1999 ondernemingsplannen voor aankomende notarissen. Wij zijn op de hoogte van alle recente ins en outs daarvan, en ook van alle wensen en eisen van de Commissie van Deskundigen;
  • Goodwill en waardering onderhanden werk zijn beide specifiek voor het notariaat. Wij zijn op de hoogte van de voorgeschreven systematiek of gebruikelijke systematiek en weten als geen ander hoe die toe te passen;
  • Wij staan u graag terzijde bij onderhandelingen over aan- of verkoop dan wel toe- of uittreding. 

Dit alles op basis van 25 jaar ervaring als adviseur in het notariaat.

Het voorgaande is maar een kleine greep uit onze werkzaamheden. Zo staat in de wet niet veel meer dan dat uit het ondernemingsplan op goede gronden kan worden verondersteld dat na drie jaar sprake is van een kostendekkende praktijkvoering. Maar wat dat betekent en hoe u dat aanvliegt en aantoont is uitgewerkt in een circulaire die momenteel maar liefst 35 pagina's telt. Wij helpen u graag om hieraan te voldoen, zodat uw ondernemingsplan snel en zonder onnodige vertraging en vragen "door de Commissie komt".

Wij staan u graag bij als het gaat om toetreding, overname en ondernemingsplan. Maar ook notarissen die willen stoppen, hun praktijk willen overdragen of nadenken over hun toekomst, ondersteunen we graag met onze kennis en ervaring. Zo kunt u met ons overleggen over de mogelijke verkoopprijs van uw praktijk maar ook met ons nadenken over hoe u de toekomst van uw kantoor wilt inrichten.

De notariële wereld van vandaag

Inmiddels is ongeveer 2/3e van de notarissen in Nederland - zo'n 800 - boven de vijftigjarige leeftijd. Velen van deze generatie vinden dat ze nog altijd een prachtig vak uitoefenen. Tegelijkertijd zijn voor hen de vele aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld regelgeving, toezicht en beroepsorganisatie reden om hun beroepsuitoefening anders te willen invullen of te willen defungeren.

Daartegenover staat dat er bijzonder weinig kandidaten beschikbaar zijn om als ondernemend notaris verder te willen.

Op dat snijvlak voelen wij ons als de spreekwoordelijke vis in het water.


Meer weten?

Wij bieden u drie opties.

  1. U bent van harte welkom om één van onze seminars over praktijkverkoop en wat er komt bij komt kijken om notaris te worden.
  2. Op Linkedin vindt u onze blogs, waaronder die over de toekomst van het notariaat, van belang voor iedere (aanstaande) toe of uittreder, koper of verkoper!
  3. Persoonlijk contact: uiteraard kunt u altijd persoonlijk en vertrouwelijk met ons overleggen. Neemt u even contact op? Dan plannen we een eerste oriënterende afspraak in: 088-454000 of mail@vanantwerpenadvisory.nl.


Van Antwerpen Advisory

Adres:
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag

Telefoonnummer:
088 – 454 00 00

Email address:
mail@vanantwerpenadvisory.nl

Whitepaper Van Antwerpen Advisory Praktijkovername StappenPlan